360 Derece İnovasyon Yönetimi

Stravision; yenilikçi ürünler, servisler ya da yeni işler geliştirmeyi hedefleyen şirketlerin, içerideki ve dışarıdaki fikirlerden ekonomik değer yaratma süreçlerini tasarlamakta ve gerekli ortamları hayata geçirmektedir.

Rekabetçi iş modelleri için, merak eden, sorgulayan, farklı bakabilen, yeni fikirler üreten ve test edebilmek için prototiplerini geliştiren, değer odaklı kültür ve ekipleri şirket içinde yaygınlaştırmak kadar, ekosistemdeki girişimci şirketlerin yetkinlik ve çözümlerini sürekli takip etmek ve ekosistem ile işbirliği fırsatlarını yakalamak gerekmektedir.

Değerli olan izolasyonu 360 derece, müşteri/kullanıcıdan başlayıp, müşteri/kullanıcıda bitecek şekilde, paydaşları dahil ederek, multidisipliner yaklaşımla yapabilmektir. Stravision, girişimci şirketlerin hız, çeviklik ve test etme yeteneği ile, kurumsal şirketlerin kaynak, marka ve müşteri güçlerini, etkin inovasyon platformlarında birleştirmeyi vaat etmektedir.

Değer Teklifimiz

360 Derece İnovasyon Programımız

* Şirket içi inovasyon sürecinin tanımlanması, uçtan uca sürecin hayata geçirilmesi aşamalarında destek verilmesi

* Fikir toplama, olgunlaştırma, test etme, iş kanvası, PoC/prototip ve hayata geçme aşamalarının altyapısının kurulması

* Start-up/scale-up ekosisteminin izlenmesi, raporlanması

* Ekosistemle entegre eden, dış inovasyonla birleştiren iş modellerinin kurulması

* Şirketin ihtiyaçlarını göre Türkiye ve farklı ülkelerde girişimcilerin seçilerek, aylık start-up pitch toplantıları düzenlenmesi

* Tanımlanan ihtiyaçlara göre, ekosistemde PoC aşamasını tamamlamış ya da hazır çalışan ürünleri olan girişimcilerle şirketlerin tanıştırılması

* Çözümler – birden fazla girişimci şirketin bir araya gelerek, farklı uzmanlıklarla tamamlayabileceği nitelikte ise – uçtan uca projenin tanımlanması, yetkinliklerle bir bütün oluşturulması ve ortak proje yönetimi ile hayata geçiş sürecinin yönetilmesi

* Şirket içi girişimciler ile girişimci ekosistemini bir araya getiren şirket içi toplantılar düzenlenmesi

* Design Thinking atölye çalışmaları organize edilmesi

360 Derece İnovasyon Platformu

360 Derece İnovasyon Yönetimi Neden Bir Stratejik Dönüşüm?

Kazanan iş modeli ve değer yaratma süreçlerinde startup ,scaleup, girişimci şirketlerin kurumsal şirketlere – bir dönemdir hayatını sürdüren, rekabetçi olan şirketlere- göre inovasyon çeviklik ve test etme alanlarında çok daha hızlı ve başarılı olduklarını görüyoruz.

Diğer taraftan kurumsal şirketlerin finansmana ulaşma, müşteriler ve marka tarafında risklerinin daha düşük olduğu, bu alanlarda daha hızlı çevik hareket edebildiklerinden hareketle ortaya katma değer potansiyeli yüksek bir bütün çıkıyor.

Aslında girişimci şirketlerden inovasyon, çeviklik ve test etme yeteneği tarafında kurumsal şirketlerin yararlanması birlikte çalışması, kurumsal şirketlerin ise güçlü oldukları müşteri finansman ve marka tarafında girişimci şirketlere destek sağlaması kazanan iş modeline giden yolculukta önemli bir başarı göstergesi olduğuna ve buna uygun bir yönetim modelini hayata geçirebilmenin gerçek bir stratejik dönüşüm adımı olduğuna inanıyoruz.

Adres

Maslak Mah. AOS 55. Sk. 42 Maslak Sitesi No:4 Sarıyer / İstanbul

E-mail

Telefon

+(90) 212 999 98 18

Sosyal Ağlar

© 2019 | Bu sitenin tüm hakları saklıdır.