2020 Dönüşüm Dünyası

Dijital dönüşüm, bugün sektör bağımsız, tüm şirketlerin önündeki önemli gelişim alanlarından birisi olarak ortaya çıkıyor. Kurumsal şirketlere bu alanda yönetim danışmanlığı hizmeti veren Stravision’ın kurucusu Dr. Verda Emiroğlu, dönüşüm alanında 2020 yılında iş dünyasını neler beklediğini bizlerle paylaştı.
2020 yılında, şirketlerin dijital dönüşüme bakış açısı ne olmalı? Sektörlerin dönüşümden etkilenme süreçleri farklılık gösteriyor mu?

Dijital dönüşümü bir vortex(girdap) gibi düşünün. Bu vortex, son yıllarda gittikçe hızlanıyor ve daha çok sektörü, daha çok şirketi içine doğru çekiyor. Değişimi kaçınılmaz hale getiriyor. Özellikle son 30 yıl, internetin hayatımıza girmesi, birbiri ile bağlı sistemlerin ve sürekli bağlı (always connected) yaşam tarzının yaygınlaşması ile birlikte dijitalleşme her şeyin merkezine yerleşti. Bilişim, mekatronik gibi sektörlerde kurulan şirketler, doğuştan dijital iş modelleri ile tasarlandı ve hayata geçti. Hemen arkasından, bu sektörlerle bağlantılı olarak, finans, perakende ve telekomünikasyon sektörleri önemli dönüşümler gerçekleştirdi. Alışveriş alışkanlıklarımız, e-ticaret ve internet üzerinden yaptığımız işlemler ile tamamen farklılaştı. Tüketici davranışı mağazacılık sektörünü kökten bir dönüşüm trendi içine soktu. Bu sektörlerdeki dönüşüme paralel, üretim sektöründe de büyük hareketlilik yaşandı. Sanayi 4.0 terminolojisini kullandığımız bu yeni sanayi devrimi, müşteride başlayıp, müşteride biten, uçtan uca tüm üretim süreçlerinin izlenebilir, akıllı, verimli ve bağlantılı olmasını hedeflemekte. 2020’de bu sektörlerdeki dönüşüm devam ederken, yine hayatımızın merkezinde olan eğitim. sağlık, enerji sektörlerindeki değişim de hız kazanacak. Bugün bilgisayar destekli ve uzaktan eğitim modelleri yoğun olarak kullanılıyor ve yaygınlaşması bekleniyor. Gelecekte insanlığın sadece beyinlerine bir çip yerleştirerek eğitim süreçlerini tamamlayabilecekleri tahmin ediliyor. Herkesin odaklanması gereken unsur; insan. 2020’de neleri önce değiştirmemiz gerekir diye sorarsanız, sektör bağımsız, bakış açınızı değiştirin derim. Odağınızda; daha kaliteli, daha ucuz, daha fazla insanın hayatını kolaylaştıracak, mutlu edecek, dünyanın sürdürülebilir olmasını sağlayacak çözümler sunmak olduğu sürece siz kazanacaksınız.

2020 yılında, şirketlerin dijital dönüşüme bakış açısı ne olmalı? Sektörlerin dönüşümden etkilenme süreçleri farklılık gösteriyor mu?

Son elli yılda daha fazla bilim, Ar-Ge ve teknoloji geliştirmeye yatırım yapanlar büyük yol kat ettiler. Mevcut durumda daha güçlü ekonomileri ve gelecek planları var. Ve bu değişecekse bugün, hemen değişecek. Bir bilgisayarı ve interneti olan, meraklı, öğrenmeye istekli, inovatif ve dünya insanı herkes birbirine yakın kulvarlarda koşuyor. Örneğin oyun sektöründe Türk girişimciler niye güçlü? Oyunun dünyanın neresinde geliştirildiğine dair kimsenin fazla merakı yok. Kim daha akıllı, yaratıcı, kullanıcı deneyimimi mükemmelleştirmiş oyunlar sunarsa, liderliğe yaklaşıyor.

Gelelim kurumsal şirketlere; büyük çoğunluğu dönüşüm konuşuyor. Dönüşüm; sektörlere, şirketlere katma değer sağlamak, verimlilik ve rekabet avantajı yaratmak için var olmalı, yeni iş yükleri ve yönetemeyecekleri kompleks yapılar getirmemeli. Benim en önemli işim, şirketlerin kendilerine daha fazla soru sormalarını sağlamak. ‘Biz neden dönüşmeye çalışıyoruz? ‘ ‘Dönüşürken hangi teknolojilere, neden ihtiyacımız var?’ ‘Şirket kültürümüz ve çalışanların yetkinlikleri bu yatırımı yapmaya yeterli mi?’ ‘Bu yatırım kısa, orta, uzun vadede bize nasıl bir katma değer yaratacak?”  “Üç yıl sonra ne üretiyor olacağız?’ Bugün yaptığımız yatırım, önümüzdeki 3 yıl için hazırladığımız iş ve üretim planlarımız ile uyumlu mu?’ ‘Teknolojik dönüşümün paralelinde iş modelimizi de sürekli gözden geçirip, yenilikler yapıyor muyuz?’

Dönüşümle farklılaşmak istiyorsak, bu sorulara akıllı cevaplarla yol haritaları hazırlamalı ve bunları hiç vaz geçmeden hayata geçirmeliyiz.

Bu alanda en kritik gördüğünüz bakış açıları nelerdir?

Global fırsatları ve global rekabeti inceleyin, boşlukları; temel yetkinliklerinizi göz önünde bulundurarak, doldurmayı hedefleyin. Lokal pazar, çözümünüzü test etmek için çok iyi bir ortam olabilir. Ama çözümünüzü tasarlarken muhakkak daha geniş bir bir coğrafyayı ve farklı kullanıcı ihtiyaçlarını göz önünde bulundurun.

Multidisipliner yaklaşım ve işbirlikleri önümüzdeki döneme daha fazla damgasını vuracak. Örneğin sağlık sektörünü düşünün; genetik uzmanı, medikal doktor, biyoteknoloji uzmanı, data bilimci, yazılımcı, donanımcı çevik bir takım olarak bir arada, çok önemli hastalıkları önlemek için çalışıyorlar. İhtiyaca göre ekosistemdeki paydaşlar ve hastalar ile işbirlikleri yapıyorlar. Bu tip yaklaşımlarda üretilen katma değer daha büyük oluyor.

Forbes Türkiye Ocak 2020 Röportaj Sayfası

Adres

Maslak Mah. AOS 55. Sk. 42 Maslak Sitesi No:4 Sarıyer / İstanbul

E-mail

Telefon

+(90) 212 999 98 18

Sosyal Ağlar

© 2019 | Bu sitenin tüm hakları saklıdır.