Çevik Ar&Ge Yönetimi

Rekabette kaybedenler, iş modelini dönüştüremeyenler olacak.

Dönüştürebilmenin yolu ise bütünsel hareket etmekten ve çevik (agile) olmaktan geçiyor.

Öncelikle organizasyonunuzun hangi yöne, neden ve nasıl gideceğini tüm birimlerin eşit seviyede bilmesi, bu yolculukta sağlayacağı katkıları planlaması ve birlikte hareket edilmesi, tüm yol haritalarının da birbiriyle ilişki ve performansı izlenebilir olması gerekiyor.

Bu bakış açısıyla şirketlerdeki Ar-Ge yapısının da ürün-üretim-pazarlama-satış ve diğer organizasyonlardan ayrı düşünmemek, iç& dış müşterisini iyi tanıyan bir Ar-Ge yaratmak için sizinle bir yolculuğa çıkıyoruz.

“Entegre Ar-Ge, Her Yerde Ar-Ge”

Ar-Ge yapısı iyi modellenirse kritik karar verme süreçlerine katılan ve değer yaratan pozisyona oturur. O zaman kazanan ürün stratejisinin de parçası olur.

Hedefimiz Ar-Ge’yi şirketin en sevilen ve en yüksek değer üreten yapılarından birisi haline getirmek. Bütünsel ve vazgeçilmez olmak.

Değer Teklifimiz

Ar-Ge Yetkinlik Modelimiz

Ar-Ge Yetkinlik Modeli programı çerçevesinde yapı taşlarımız ve hayata geçireceğimiz adımlarımız;

* Tüm Ar-Ge projelerinin Ar-Ge ve inovasyon unsurları, şirket stratejileri çerçevesinde gözden geçirilmesi ve yapılandırılması

* Başlarken Ar-Ge’yi neden yapıyoruz? Bu projeyi neden yapıyoruz? Şirket değer üretme sürecinde nereye hizmet ediyor? Sorularına yanıt bulunması

* Teknik altyapı, insan kaynağı, ortam gibi, mevcut kaynakların gözden geçirilmesi, eksik yetkinliklerin tamamlanması

* Proje çıktılarının üreteceği ekonomik değeri maksimize edecek şekilde iş modellerinin kurulması, ürün geliştirme süreçlerinin ilk fazında müşterilerin gerçek problem ve ihtiyaçlarına odaklanılması, müşteri, pazar, rekabet analizlerinin yapılması, yine geliştirme sürecinin erken safhalarında geliştirilmekte olan ürünün ilk versiyonlarının (Minimum Viable Product) müşterilere test ettirilmesi ve alınan geri bildirimlerle ürünün vazgeçilmez hale getirilmesi, satış rakamı, ticari değer ve müşteri sayısı performansının yükseltilmesi

*Proje çıktılarının global pazarlardaki ihtiyaçları da karşılayacak şekilde geliştirilmesi, ihracat potansiyelini yükseltecek yaklaşımlar uygulanması

* Fikri Haklar Yönetim süreçlerinin tanımlanması, işletilmeye başlanması, şirket içinde bilgilendirme ve yaygınlaştırma faaliyetlerinin yürütülmesi

* Şirket içi inovasyon kültürünün yaygınlaşması için program yürütülmesi, süreçlerinin tanımlanması, uçtan uca yönetmek üzere model kurulması, uygulamaya geçirilmesi

* İç inovasyon kadar –hatta belki daha fazla- dış inovasyona, ekosistem geliştirmeye, işbirliği fırsatlarına odaklanılması, start-up kültüründen öğrenileceklerin kaçırılmaması

* Üniversitelerde akademisyenlerin çalıştıkları alanlar ve yürüttükleri sanayi projelerinin takip edilmesi, Ar-Ge Merkezinin ihtiyaçlarına göre işbirliği ve teknoloji transferi potansiyeli yüksek üniversite ve akademisyenlerle görüşülmesi, ortak proje potansiyellerinin değerlendirilmesi

* Ulusal Ar-Ge teşvik programlarının incelenmesi, duyuruların izlenmesi, şirket içinde eğitimler verilerek, teşvik için başvurma potansiyeli olan projelerin belirlenmesi ve başvuru sürecinin yönetilmesi

* AB Ar-Ge teşvik programlarının araştırılması, çağrıların izlenmesi, EUREKA ve HORIZON2020 gibi  programlara katılım konusunda çalışanların bilinçlendirilmesi, proje başvuru sürecinin yönetilmesi

* Çalışanların teknik ve yönetsel kapasitesinin yükseltilmesi yönelik eğitimlerin organize edilmesi

* Tüm çalışanların Ar-Ge performansını görünür kılan, ödüllendiren ve motivasyonlarını yükselten yaratıcı performans yönetim sistemlerinin kurulması ve işletilmesi

Ar-Ge Neden Bir Stratejik Dönüşüm?

Ar-Ge Merkezi kurmak, bir şirketi ya da departmanı sadece Ar-Ge mevzuatına uygun hale getirmek bu çabanın hizmet ettiği gerçek amacı ıskalamamıza yol açıyor. Ar-Ge Merkezi yapılanması bir stratejik dönüşümdür. Global düşünen, araştıran, yenilikçi, rekabetçi, değerli, fark yaratan bir şirkete dönüşümün önemli bir anahtarıdır.

Yetkinlik modeli ölçekten bağımsız düşünmek gerektiğine inanıyoruz. Yeni kurulan, start-up, küçük, orta, büyük fark etmeksizin bunun bir yolculuk olduğunu kabul etmek, bu stratejik dönüşümün farkında olmak, şirkete uygun olan unsurlarını yol haritası içine almak, her ölçek için mümkündür.

Adres

Maslak Mah. AOS 55. Sk. 42 Maslak Sitesi No:4 Sarıyer / İstanbul

E-mail

Telefon

+(90) 212 999 98 18

Sosyal Ağlar

© 2019 | Bu sitenin tüm hakları saklıdır.