360 Derece İnovasyon Yönetimi

İnovasyon, doksanlı yıllarda rekabetçi şirketlerin yönetim modeli olarak benimsediği bir yaklaşımken, bugün tamamen hayatımızın içine girdi. İyi fikirleri bul, geliştir, yatırım yap, hayata geçir, ekonomik fayda/değer kazan, yeni fikirleri gelire dönüştür döngüsüyle ilerledik.

Uzun dönem, inovasyon kavramını iç ve dış olarak ayırdık. Şirketimiz çalışanlarının ürettiği fikirlerin hayata geçirildiği sürece iç inovasyon, organizasyonumuzun dışında, ekosistemden; girişimciler, öğrenciler, üniversiteler ve benzer partnerlerden gelen fikirlerin birlikte hayata geçirilmesine, yatırım yapılmasına veya satın alınmasına ise dış inovasyon diye adlandırdık. Çoğu zaman bunlardan birisini yapmayı tercih eden yapılar vardı.

Yıllar ve kazanılan deneyim, inovasyonun 360 (derece) yapılmadığı sürece başarının mümkün olmadığını gösterdi.

Şirket içinde çalışanlar, şirketin dinamiklerini ve ihtiyaçlarını çok iyi biliyorlar, müşteriye yakınlar ve çok hızlı hayata geçme, entegre olma potansiyeli olan fikirler, işler üretebiliyorlar. Çalışanların motivasyonunu yükseltmek ve içlerindeki girişimciliği açığa çıkarmak için iç inovasyondan vazgeçmemek gerekiyor.

Diğer taraftan dışarıdaki ekosistem ve girişimciler, çok farklı bakış açılarıyla bakıyor, sürekli kendilerini geliştiriyorlar. Çevikler, çok hızlı test edebiliyorlar, yeniyi seviyorlar, yaratıcı tarafları güçlü. Finansman ve müşteri için çok çabalıyorlar ve hayatta kalma mücadelesini ilk aşamadan itibaren yaşıyorlar.

Kurumsal şirketlerin de bu dinamiğe ihtiyaçları var. İşte kazanan iş modeli, bu iki kanadı entegre ederek ortaya çıkıyor.

Değer Teklifimiz

360 Derece İnovasyon Programımız

* Şirket içi inovasyon sürecinin tanımlanması, uçtan uca sürecin hayata geçirilmesi aşamalarında destek verilmesi

* Fikir toplama, olgunlaştırma, test etme, iş kanvası, PoC/prototip ve hayata geçme aşamalarının altyapısının kurulması

* Start-up/scale-up ekosisteminin izlenmesi, raporlanması

* Ekosistemle entegre eden, dış inovasyonla birleştiren iş modellerinin kurulması

* Şirketin ihtiyaçlarını göre Türkiye ve farklı ülkelerde girişimcilerin seçilerek, aylık start-up pitch toplantıları düzenlenmesi

* Tanımlanan ihtiyaçlara göre, ekosistemde PoC aşamasını tamamlamış ya da hazır çalışan ürünleri olan girişimcilerle şirketlerin tanıştırılması

* Çözümler – birden fazla girişimci şirketin bir araya gelerek, farklı uzmanlıklarla tamamlayabileceği nitelikte ise – uçtan uca projenin tanımlanması, yetkinliklerle bir bütün oluşturulması ve ortak proje yönetimi ile hayata geçiş sürecinin yönetilmesi

* Şirket içi girişimciler ile girişimci ekosistemini bir araya getiren şirket içi toplantılar düzenlenmesi

* Design Thinking atölye çalışmaları organize edilmesi

360 Derece İnovasyon Yönetimi Neden Bir Stratejik Dönüşüm?

Kazanan iş modeli ve değer yaratma süreçlerinde startup ,scaleup, girişimci şirketlerin kurumsal şirketlere – bir dönemdir hayatını sürdüren, rekabetçi olan şirketlere- göre inovasyon çeviklik ve test etme alanlarında çok daha hızlı ve başarılı olduklarını görüyoruz.

Diğer taraftan kurumsal şirketlerin finansmana ulaşma, müşteriler ve marka tarafında risklerinin daha düşük olduğu, bu alanlarda daha hızlı çevik hareket edebildiklerinden hareketle ortaya katma değer potansiyeli yüksek bir bütün çıkıyor.

Aslında girişimci şirketlerden inovasyon, çeviklik ve test etme yeteneği tarafında kurumsal şirketlerin yararlanması birlikte çalışması, kurumsal şirketlerin ise güçlü oldukları müşteri finansman ve marka tarafında girişimci şirketlere destek sağlaması kazanan iş modeline giden yolculukta önemli bir başarı göstergesi olduğuna ve buna uygun bir yönetim modelini hayata geçirebilmenin gerçek bir stratejik dönüşüm adımı olduğuna inanıyoruz.

Adres

Maslak Mah. AOS 55. Sk. 42 Maslak Sitesi No:4 Sarıyer / İstanbul

E-mail

Telefon

+(90) 212 999 98 18

Sosyal Ağlar

© 2019 | Bu sitenin tüm hakları saklıdır.